Sa Hele Ng Takipsilim

Written 17 July, 2017. Self-published on 7 November, 2021.

Nawa’y maginhawa ang iyong paghimbing,
malayo sa takot, at panatag sa lualhating taimtim.
Sa mahabang araw na puno ng pagkahapo
ang gabing ito’y pahinga ang ibibigay sa’yo.
Ang buwan ay kaibigan natin.
At ngayo’y hayaan munang ihele ka ng takipsilim,
habang malayo ako sa iyong tabi.
‘Di magtatagal ang umaga ay sasapit din,
at sa yakap ko ika’y gigising.

%d bloggers like this: